Bạn cần trợ giúp? Hãy chọn một trong các sản phẩm sau:

Nếu bạn không thấy sản phẩm mình đang tìm kiếm ở bên trên, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để có thêm sự lựa chọn.

Quyền riêng tư, bảo mật và an toàn trực tuyến

Báo cáo vấn đề an toàn hoặc lạm dụng ảnh hưởng đến sản phẩm Google

Nếu bạn biết vấn đề về an toàn hoặc lạm dụng xảy ra với bất kỳ dịch vụ nào của Google, chúng tôi muốn được biết ngay về vấn đề đó.

Vui lòng sử dụng các tùy chọn bên dưới để tìm và báo cáo vấn đề.

Lựa chọn bảo mật dành cho sản phẩm

Nguyên tắc và chính sách của Google

Thông tin dễ hiểu về các sản phẩm, chính sách và nguyên tắc bảo mật của chúng tôi

Trang tổng quan Google

Xem dữ liệu được liên kết với tài khoản Google của bạn

Mẹo dành cho bảo mật và an toàn

Điều cần biết – các mẹo và lời khuyên giúp an toàn hơn trên web

Chủ sở hữu trang web và quản trị viên web

Truy cập Trung tâm hỗ trợ quản trị viên web – cách nhanh nhất để nhận trợ giúp về vấn đề gia tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn và xem dữ liệu lưu lượng truy cập tìm kiếm, lập chỉ mục và thu thập thông tin của trang web.

Đăng câu hỏi lên diễn đàn của Trung tâm hỗ trợ quản trị viên web »

Trụ sở

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Xem các địa điểm khác của chúng tôi

Bạn muốn làm việc tại Google?

Truy cập trang web Nghề nghiệp của chúng tôi để biết thông tin hoặc tìm kiếm các công việc hiện tại của chúng tôi.

Bạn là doanh nghiệp hoặc tổ chức?

Bạn là thành viên của báo chí?

Đối với các yêu cầu liên quan đến báo chí và các tài nguyên truyền thông, hãy truy cập Tin tức của Google.